Filtar
Snaga/Sfera
Bazna krivulja
Zamjena leća
Veličina pakiranja
-
6 - 90
Propusnost (leće) za kisik
-
28 - 147
Sadržaj vode
-
38 - 58