Filtar
Snaga/Sfera
Bazna krivulja
Propusnost (leće) za kisik
-
102 - 131