Filtar
Snaga/Sfera
Bazna krivulja
Zamjena leća
Veličina pakiranja
-
3 - 30
Propusnost (leće) za kisik
-
17 - 42
Sadržaj vode
-
59 - 62