Filtar
Snaga/Sfera
Bazna krivulja
Zamjena leća
Veličina pakiranja
-
3 - 90
Propusnost (leće) za kisik
-
57 - 86
Sadržaj vode
-
54 - 58